Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

mariatheresa
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
mariatheresa
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms vialubiezolty lubiezolty
8372 3e43 500
Reposted fromerial erial viafatu fatu
mariatheresa
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viafatu fatu
mariatheresa
Reposted frombluuu bluuu viafatu fatu
mariatheresa
2829 badc 500
znalazłam w pamiętniku,rowne 12lat temu-chwyciło mnie za serducho,bycie dzieckiem to najlepszy okres w zyciu
Reposted fromtararra tararra viafatu fatu
mariatheresa
4435 4e1a
Wrocław
mariatheresa
9347 5eab 500
Femme aux Arbres ("Kobieta i drzewa"), ok. 1930 r., autorstwa francuskiego malarza Francisa Picabii. 
Reposted fromhormeza hormeza viafatu fatu
mariatheresa
4853 6249 500
Na granicy Polsko-Rumuńskiej. Dwudziestolecie międzywojenne.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Europe_in_1923.jpg
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafatu fatu
mariatheresa
My przeżywamy życie kochając się
Dzień w dzień, noc w noc
— Romeo et Juliette - Les rois du monde
Reposted fromblueinsane blueinsane
mariatheresa
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
mariatheresa
6606 c582
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
mariatheresa
3876 dfe4
Reposted frombirke birke viafatu fatu
mariatheresa
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viafatu fatu
mariatheresa
3642 2024
Reposted frombirke birke viafatu fatu
mariatheresa
3595 f8bf
Reposted frombirke birke viafatu fatu
mariatheresa
3482 3e15
Reposted frombirke birke viafatu fatu
mariatheresa
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viafatu fatu
0078 c99b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl